Bize şu gün jaň ediň!

4-nji görnüş: MVI görkezijileri

  • Steam chemical indicator for autoclave

    Awtoklaw üçin bug himiki görkezijisi

    Mediwish görkeziji zolaklar 132ºC-134ºC (270ºF-273ºF) işleýän bug sterilizatorlarynda ulanmak üçin niýetlenen köp parametrli (ISO 11140-1, 4 görnüş) himiki görkeziji zolaklardyr.Görkezilişi ýaly ulanylanda, Mediwish görkeziji zolaklary sterilizasiýa şertleriniň berjaý edilendigini görkezýär.