Bize şu gün jaň ediň!

1-nji himiki görkezijini ýazyň

  • Class 1 indicators for sterilization

    Sterilizasiýa üçin 1-nji synp görkezijileri

    Bu synpyň görkezijileri, sterilizasiýa sikliniň dogry geçendigi we ýokary synplaryň görkezijileri zerur şertleriň ýerine ýetirilendigini görkezýän şertinde sterilizasiýa edilmeli paketleri eýýäm sterilizasiýa edilen we ulanmaga taýyn bolanlardan tapawutlandyrýar.1-nji synp prosessorynyň işlemegi, zerur sterilizasiýa şertleriniň gazanylandygyny görkezmeýär.Mediwish zolaklarda, belliklerde, kartoçkalarda we lentalarda sterilizasiýa üçin 1-nji synp görkezijilerini hödürleýär