Bize şu gün jaň ediň!

Sterilizasiýa haltalary

  • Heat Seal Peel Sterilization Pouches

    Atylylyk möhüriniň gabygynyň sterilizasiýa haltalary

    Sterilizasiýa haltalary steril zatlary çalt, aňsat görkezmek üçin niýetlenendir.Tekiz möhürler möhüriň bitewiligini, sumkalaryň bug awtoklawlarynda açylmazlygyny ýa-da gazyň täsir etmezligini üpjün edýär.Sterilizasiýa haltalary täsirli dezinfeksiýany, howpsuz işlemegi we ähli zatlary ulanylýan pursatyna çenli saklamagy aňsatlaşdyrýar.Torbalar öz-özüni ýapýan, ýelmeýän zolaklar ýa-da ýylylyk bilen ýapylýança açylýança içerde saklanýan mazmunyň önelgesizligini saklaýar.