Bize şu gün jaň ediň!

Bug sterilizasiýa görkezijisiniň zolaklary

 • Class 5: Dental Sterilization Steam Indicator Strips Class V, 200 pcs/Box Autoclave Test Strips

  5-nji synp: Diş sterilizasiýasy bug görkezijisiniň zolaklary V synp, 200 sany / guty awtoklaw synag zolaklary

  STEAM STERILIZASI CONASYNYTR GÖZEGÇILIGI ÜÇIN INTEGRATING HIMIKI görkezijiler (KLASS / TYPE 5)
  UMUMY MAGLUMAT
  Bu görkezme, Mediwish Co., Ltd tarapyndan öndürilen bug sterilizasiýa proseslerine gözegçilik etmek üçin bir gezek ulanylýan himiki görkezijilere degişlidir, ISO 11140-1-2014-iň 5-nji synpyna laýyklykda bug sterilizasiýasynyň usullarynyň parametrlerine we bug sterilizasiýasynyň şertlerine laýyk wizual gözegçiligi üpjün etmek üçin döredilen. sterilizasiýa kamerasyndan howany aýyrmagyň ähli usuly bolan bug sterilizator kameralary.

  Ulanyş üçin görkezmeler
  Görkezijiler lukmançylyk öňüni alyş guramalarynyň sterilizasiýa bölümlerinde lukmançylyk enjamlaryny yzygiderli we yzygiderli gözegçilikde saklamak üçin ulanylmalydyr, sterilizasiýa enjamlaryny dolandyrýan we dolandyrýan guramalaryň, edaralaryň we hyzmatlaryň işgärleri tarapyndan ulanmak üçin niýetlenendir.

 • Steam Sterilization Indicator Strips

  Bug sterilizasiýa görkezijisiniň zolaklary

  Sterilizasiýa görkezijilerini nädip ulanmaly?Himiki sterilizasiýa görkezijilerini näçe gezek ulanmaly?Bu sorag köplenç edaralaryň ýolbaşçylary tarapyndan berilýär.Bu soraga jogap gaty ýönekeý - her gezek sterilizatorda gurallary goýanyňyzda görkezijileri ulanmak zerur.Diňe sterilizasiýanyň hiline yzygiderli gözegçilik etmek, sterilizatoryň döwülmegini ýa-da işgäriň nädogry sterilizasiýasyny wagtynda tapmaga mümkinçilik berer we meseläni derrew çözer.Instruktorlaryň her birinde ...
 • Autoclave Indicator Strips Manufacturers

  Awtoklaw görkeziji zolaklary öndürijiler

  STERILIZASI CHA HIMIKI INDIKATING KARTASY

  Sterilizasiýa proseslerine gözegçilik etmek üçin 1-nji görnüşi ýazyň

  Bug, EO gazy, gurak ýylylyk, FORMALDEHYDE ýa-da wodorod peroksid sterilizasiýa prosesi üçin bar

  Gabat geliş: ISO 11140-1: 2014 Saglygy goraýyş önümleriniň sterilizasiýasy - Himiki görkezijiler - 1-nji bölüm: Umumy talaplar

  132ºC-134ºC (270ºF-273ºF) işleýän bug sterilizatorlarynda sterilizasiýa şertleriniň berjaý edilendigini görkezýän görkezme bermek üçin döredildi.

 • High Quality Sterile Indicator

  Qualityokary hilli steril görkeziji

  Mediwish himiki prosesi steril görkezijisi, sterilizasiýa şertleriniň berjaý edilendigini görkezýän görkezme bermek üçin 132 ° C-den 135 ° C (270 ° F-dan 276 ° F) çenli işleýän bug sterilizatorlarynda ulanmak üçin niýetlenendir.

 • High Quality Autoclave Test Strips

  Qualityokary hilli awtoklaw synag zolaklary

  Sterilizatorlaryň ähli görnüşlerinde bug sterilizasiýa usullarynyň köpüsine gözegçilik etmek üçin ISO 11140 laýyklykda 1, 2, 4, 5 we 6 synp görkezijilerini hödürleýäris.

  Bug sterilizasiýa prosesiniň möhüm üýtgeýjilerine - sterilizasiýa temperaturasyna, sterilizasiýa täsir ediş wagtyna we sterilizasiýa edilen önümleriň içinde doýgun suw bugynyň barlygyna we howanyň çykarylmagy bilen bug sterilizatorlarynda sterilizasiýa kamerasynda gözegçilik edilmegine gözegçilik etmek üçin döredilen orta derejeli görkeziji zolaklar. Sterilizasiýa degişli sikllerde (reesimlerde) bug arassalamak arkaly kamera.

  Önümiň aýratynlyklary: · ISO 11140-1-2014 klassifikasiýasyna laýyklykda 4-nji synpa (köp dürli görkezijiler) degişlidir;sterilizasiýa edilen önümleriň we paketleriň içinde ýerleşdirilýär;· Görkezijiniň ters tarapyndaky ýelmeşýän gatlak (wariant) sterilizasiýa edilen paketlerde we resminamalar wagtynda düzülmegini aňsatlaşdyrýar;zäherli däl, gurşun birleşmelerini öz içine almaýar, ulanmak we saklamak wagtynda zyýanly we zäherli komponentleri çykarmaň;

  · Kepillendirilen ýaramlylyk möhleti - 72 aý.Bir görkeziji birnäçe sterilizasiýa reesiminde ulanylyp bilner.