Bize şu gün jaň ediň!

Gussetler bilen rulolar

  • High Quality Sterilization Rolls With Gusset

    Gusset bilen ýokary hilli sterilizasiýa rulonlary

    Sterilizasiýa gusset torbasy, ýekeje gezek ulanylýar.Adatça sterilizasiýa edilmeli lukmançylyk enjamlaryny saklamak üçin kagyz kagyzy, konwert, sumka, dolama ýa-da şuňa meňzeş enjam.Berkidilen diş lukmançylyk enjamyny sterilizasiýa etmäge, şeýle hem enjamy ulanmak üçin gaplama açylýança ýa-da öňünden kesgitlenen möhleti gutarýança enjamyň önelgesizligini saklamaga niýetlenendir.Bu bir gezeklik enjam.