Bize şu gün jaň ediň!

Medisina Tyvek® gaplamasy

 • Medical Grade DuPont™ Tyvek® Material

  Medisina derejesi DuPont ™ Tyvek® materialy

  Lukmançylyk enjamlaryny gaplamak üçin ygtyýarly öwrüji

  Bakterial sporalara we beýleki hapalanýan mikroorganizmlere aşa çeýe we ýokary çydamly, Medisina Grade DuPont ™ Tyvek® Material, lukmançylyk eşikleri we draplar, şprisler we kateterler ýaly köp sanly önüm üçin ajaýyp goragy üpjün edýär.

  Medisina Grade DuPont ™ Tyvek®, çeýe sterilizasiýa edilip bilinýän halta gaplama zerurlyklary üçin Tyvek® 1073B, 1059B we 2FS hödürlemek üçin elýeterlidir:

  • Aýratyn mikrob öndürijiligi
  • Ajaýyp ýyrtyk güýji we deşme garşylygy
  • Sterilizasiýa usullarynyň giň toparyna laýyk gelýär
  • Lukmançylyk derejesi örtülen Tyvek®.
  • Lukmançylyk derejesi Tyvek® dürli ululykda örtüldi.
  • Medisina derejesi dürli ululykdaky Tyvek® 4058B (2FS, 1059B we 1073B) bilen örtülendir.(Suw bazasy örtülen Tyvek®)
  • Medisina derejesindäki gyzgyn eriş Tyvek®in dürli ululykda örtülendir.
 • High Quality Tyvek Medical Pouch

  Qualityokary hilli Tyvek lukmançylyk haltasy

  Lukmançylyk Tyvek haltalary

  Iň soňky bahany alyň
  Hormatly müşderilerimiziň dürli-dürli talaplaryny kanagatlandyrmak üçin, “Medisina Tyvek Pouches” -iň köp görnüşini öndürmek we üpjün etmek bilen meşgullanýarys.
  Ulanylyşy:
  - Terminal sterilizasiýa edilen lukmançylyk enjamlarynyň köpüsini gaplamak üçin ulanylýar.
  Aýratynlyklary:
  - Gözýaşyň garşylygy