Bize şu gün jaň ediň!

Lukmançylyk önümleriniň gaplanylyşy

 • Medical Paper/plastic Coated Easy Peel Pouches
 • Center strip Bag medical mid sealed PE bag

  Merkez zolagy Medisina orta möhürlenen PE sumkasy

  Lukmançylyk gaplaýyş sözbaşy sumkalary / Merkez zolakly halta aňsat gabyk merkezi zolak PE poli tekiz haltalar ýylylyk möhüri görnüşi 1 kagyz zolak orta salma görnüşi 2 Tyvek zolak orta goýma merkezi zolak haltalary merkezi zolak haltalary Turbalar plitalary, medeni tagamlar we laboratoriýa aýna önümleri üçin ideal gaplama dizaýny synag turbalary.Merkezi zolakly açyk (aňsat gabyk) paket, aseptiki şertlerde önümiň aňsat çykarylmagyny üpjün edýär.Profileokary derejeli medi üçin gapdal goýmalar bilen paket dizaýny ...
 • Plastic aluminum foil 3 side seal bag for medical purpose
 • High Quality Medical Grade Header Bags

  Qualityokary hilli lukmançylyk derejeli sözbaşy sumkalary

  MEDIWISH Co., LTD

  • Uly önümler üçin ajaýyp steril barýer ulgamy - DIN EN ISO 11607,
  • “Headerbag”, dem alyş gaz membranasy bilen ýokary güýçli film haltasy bolup, lukmançylyk enjamlary üçin gaplaýyş materialy hökmünde ulanylýar.,
  • Lukmançylyk enjamlary, hirurgiki enjamlar we ETO ýa-da radiasiýa sterilizasiýasyny talap edýän derman serişdeleri üçin Aseptiki prezentasiýany üpjün ediň.,
  • Öndürýän lukmançylyk önümleriňiz üçin gaplama çözgüdi.
 • High Quality Medical Vented Bags

  Qualityokary hilli lukmançylyk kärende haltalary

  Lukmançylyk derejesindäki sözbaşy sumkalary, ETO ýa-da radiasiýa sterilizasiýasyny talap edýän lukmançylyk enjamlary, hirurgiki enjamlar we derman serişdeleri üçin aseptiki prezentasiýany üpjün ediň.

  Öndürýän lukmançylyk önümleriňiz üçin gaplama çözgüdi.

 • Medical Grade DuPont™ Tyvek® Material

  Medisina derejesi DuPont ™ Tyvek® materialy

  Lukmançylyk enjamlaryny gaplamak üçin ygtyýarly öwrüji

  Bakterial sporalara we beýleki hapalanýan mikroorganizmlere aşa çeýe we ýokary çydamly, Medisina Grade DuPont ™ Tyvek® Material, lukmançylyk eşikleri we draplar, şprisler we kateterler ýaly köp sanly önüm üçin ajaýyp goragy üpjün edýär.

  Medisina Grade DuPont ™ Tyvek®, çeýe sterilizasiýa edilip bilinýän halta gaplama zerurlyklary üçin Tyvek® 1073B, 1059B we 2FS hödürlemek üçin elýeterlidir:

  • Aýratyn mikrob öndürijiligi
  • Ajaýyp ýyrtyk güýji we deşme garşylygy
  • Sterilizasiýa usullarynyň giň toparyna laýyk gelýär
  • Lukmançylyk derejesi örtülen Tyvek®.
  • Lukmançylyk derejesi Tyvek® dürli ululykda örtüldi.
  • Medisina derejesi dürli ululykdaky Tyvek® 4058B (2FS, 1059B we 1073B) bilen örtülendir.(Suw bazasy örtülen Tyvek®)
  • Medisina derejesindäki gyzgyn eriş Tyvek®in dürli ululykda örtülendir.
 • High Quality Tyvek Medical Pouch

  Qualityokary hilli Tyvek lukmançylyk haltasy

  Lukmançylyk Tyvek haltalary

  Iň soňky bahany alyň
  Hormatly müşderilerimiziň dürli-dürli talaplaryny kanagatlandyrmak üçin, “Medisina Tyvek Pouches” -iň köp görnüşini öndürmek we üpjün etmek bilen meşgullanýarys.
  Ulanylyşy:
  - Terminal sterilizasiýa edilen lukmançylyk enjamlarynyň köpüsini gaplamak üçin ulanylýar.
  Aýratynlyklary:
  - Gözýaşyň garşylygy
 • Flat Packaging Made Of Grid Coated Paper

  Tekiz örtükli kagyzdan ýasalan tekiz gaplama

  Solventiz örtük

  Panel bilen örtülen kagyz üçin modul düşünjämiz:

  • lukmançylyk derejeli kagyz: 60/80/100 g / m²
  • gözenek örtügi: 6/11 g / m²
 • Flat packaging made of heat seal coated paper

  Heatylylyk möhürlenen kagyzdan ýasalan tekiz gaplama

  Smoothumşak gabyk

  Heatylylyk möhür bilen örtülen modul düşünjämiz şulary öz içine alýar:

  • lukmançylyk derejeli kagyz: 60/80 g / m²
  • ýylylyk möhüriniň örtügi: 12/18 g / m²
 • Flat packaging made of cold seal coated paper

  Sowuk möhür bilen örtülen kagyzdan ýasalan gaplama

  Smoothumşak gabyk

  Sowuk möhür bilen örtülen kagyz üçin modully düşünjämiz:

  • lukmançylyk derejeli kagyz: 40 - 70 g / m²
  • sowuk möhür: çarçuwaly örtük / hemme taraplaýyn örtük
 • High Quality EtO Sterilization Manufacturers

  Qualityokary hilli EtO sterilizasiýa öndürijileri

  ETO sterilizasiýa haltalary, etilen oksidi (EtO) sterilizasiýa usuly üçin ýörite döredilen ýylylyk bilen örtülen sterilizasiýa haltalaryny hödürleýär.EtO haltalary, sterilizasiýa edilýän wagtyndan tä steril lukmançylyk enjamy ulanylýança bakteriýalar bilen hapalanmakdan ygtybarly goragy üpjün edýär.

  EtO sterilizasiýa haltalary aç-açan PET / PE köp gatly kopolimer filminden we etilen oksid derejeli kagyzdan ýa-da örtülen kagyzdan we örtülen kagyzdan ýasalýar.ISO 11140-1-e laýyk gelýän etilen oksidi sterilizasiýa etmek üçin suw esasly, zäherli däl görkezijiler kagyz ýüzünde ulanylýar we işlenmedik we gaýtadan işlenen paketleriň arasynda tapawutlanmaga kömek edýär.

  EtO sterilizasiýa haltalary dürli ululykda bolýar we isleg boýunça özleşdirilip bilner.