Bize şu gün jaň ediň!

Maska, hassalar üçin lukmançylyk

 • 3 Ply Earloop Masks, 50 Pcs (1 Pack) Disposable Face Masks

  3 Ply Earloop Maska, 50 PC (1 Pack) Bir gezek ulanylýan ýüz maskalary

  • Dykylan howa menzillerinden, awtobus terminallaryndan, söwda merkezlerinden, seýilgählerden we şäher köçelerinden köp syýahat edeniňizde ajaýyp gorag
  • Bölejik bölejiklerini, tozany we beýleki dem alyp bolmaýan inçe bölejikleri bloklaň
  • Olar ýumşak we rahat gulak çeňňek maskalarydyr;taşlamak aňsat däl;Işlän wagtyňyz sazlamagyň zerurlygy ýok
  • Adamlar üçin amatly: Arassalaýjy, Gurluşykçy, Daýhan, Talyp