Bize şu gün jaň ediň!

LDPE / HDPE Gyzyl sary bir gezek ulanylýan awtoklaw lukmançylyk galyndylary biohazard zibil torbalary

Gysga düşündiriş:

Awtoklaw haltalary, awtoklawlarda ýa-da ot ýakylýan ýerlerde hapalanan galyndylary zyňmak üçin ýörite döredilen gök biohazard çap edilen güýçli bir gezeklik haltalar.

* Lukmançylyk galyndylary sumkasy

* Custöriteleşdirilen görnüşleriň galyňlygy we çap edilmegi
* 8 görnüş we 6 reňk özleşdirilen

Önümiň ady:
Lukmançylyk galyndylary sumkasy, Biohazard sumkasy
Material:
PE
Görnüşi:
Tekiz halta, Staryldyz möhür sumkasy, Çyzgy sumkasy, futbolka sumkasy, nusga sumkasy we ş.m.
Ölçegi:
Custöriteleşdirilen
Galyňlygy:
20-125 mikron
Reňk:
Gyzyl, sary, ýaşyl, gök, gara we ak
Ulanylyşy:
Lukmançylyk galyndylary bukjasy
LOGO:
Custörite çap etmek
Gaplamak:
Custörite gaplama

Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

H316ebd8f83634b6d93bc70addda37866FH1efaa830dbec48049fecf0935b0e3132X123


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň