Bize şu gün jaň ediň!

Görkeziji bellikleri

  • Sterilization Adhesive Indicator labels for Steam & ETO Autoclave Validation

    Bug we ETO awtoklawy barlamak üçin sterilizasiýa ýelimleýji görkeziji bellikleri

    Heselimleýji görkeziji bellikleri sterilizasiýa edilmedik we sterilizasiýa edilmedik zatlary tapawutlandyrmak üçin niýetlenendir.Etiketkalar bir gezek ulanylýan sterilizasiýa materiallaryna, sterilizasiýa haltalaryna ýelmeşýär.Sterilizasiýa prosesiniň görkezijisi we beýleki goşmaça maglumatlar belliklere ulanylýar.Goşmaça maglumat operator tarapyndan el bilen ýa-da öňünden girizilen maglumatlar bilen bellikli ýarag bilen ulanylyp bilner.Mysal üçin, hassahananyň ady.bölümiň ady sterilizasiýa senesi we möhleti, paketiň mazmuny, sterilizasiýa senesi, awtoklaw we sikl belgisi, ýük belgisi we tehniki ady.Sterilizasiýa bellikleri hem möhletiniň kesgitlenmegine mümkinçilik berýär.