Bize şu gün jaň ediň!

Atylylyk möhürlenýän haltalar

 • High Quality Flat Pouches Manufacturers

  Qualityokary hilli tekiz halta öndürijiler

  Ady: Bug, etilen oksidi we formaldegid sterilizasiýasy üçin ýylylyk bilen örtülen tekiz sterilizasiýa haltalary “Mediwish” haltalary.

  Gaplamak, lukmançylyk enjamlaryny sterilizasiýa etmek üçin (bug, etilen oksidi, bug formaldegid we radiasiýa) gaplamak üçin niýetlenendir, saklanylanda we daşalanda sterilizasiýa edilenden soň önelgesizligini üpjün eder.
  Ulanylmaga taýyn tekiz haltalar, sterilizasiýa edilmedik we sterilizasiýa edilmedik haltalary tapawutlandyrmaga mümkinçilik berýän kiçi galyňlykly gurallary we lukmançylyk enjamlaryny soňraky sterilizasiýa etmek maksady bilen gaplamak üçin niýetlenendir.
  Torbalar bir gezek ulanmak üçin niýetlenendir.