Bize şu gün jaň ediň!

Tekiz sterilizasiýa önümleri

Gysga düşündiriş:

Lukmançylyk önümlerini bug, gaz, radiasiýa usullary bilen sterilizasiýa etmek üçin niýetlenen tekiz sterilizasiýa rulonlary.Göz ýaşyna çydamly we bölünmeýän köp gatly film-laminatdan, 5 gatlak açyk reňkden we ak lukmançylyk kagyzyndan öndürildi.Rulonlarda sterilizasiýa edilen önümleri sterilizasiýa edilmedik önümlerden tapawutlandyrmaga mümkinçilik berýän birinji derejeli himiki görkezijiler bar.Sterilizasiýa edilenden soň, paketdäki guralyň önelgesizligini saklamagyň möhleti 2 ýyl.Rulonlaryň gapdalynda öndürilen senesi, gutarýan senesi we partiýa belgisi görkezilýär.Rulonyň saklanyş möhleti 5 ýyl.
ISO 11607-2011 ýerine ýetiriň
Öndüriji: Mediwish Co., Ltd, Hytaý


 • Material:kagyz, CPP / PET filmi
 • Ulanylyşy ::Diş / hassahana / gözellik / salonda lukmançylyk enjamlaryny gaplamak
 • FOB bahasy:ABŞ-nyň 0,5 - 9,999 dollar / bölek
 • Min.Order mukdary:100 bölek / bölek
 • Şahadatnamalar:CE, ISO 13485, FSC
 • Kagyz agramy:60 g / m2
 • Filmiň galyňlygy:52 mk
 • Ýaramlylyk möhleti:5 ýyl
 • Önümiň jikme-jigi

  göçürip al

  Haryt bellikleri

  Düşündiriş
  STERIKLINLER - “Germaniýada ýasalan” lukmançylyk tehnikasy, tekiz ýerlerden
  - Kagyzdan we filmden ýasalan:
  CE-kitemark daşky kartonda çap edilýär: DIN EN • SO 11607 we DIN 868-5, ARTG 135 135955
  Gurluşyk: EN 868-3 we DIN 58953 gabat gelýän 70 g / m2 sterilizasiýa kagyzy, 2 we &
  • açyk gök reňkli açyk poliester / polipropilen (PETP / PPX)
  • zäherli däl STEAM, ETO-GAZ we FORMALDEHYDE görkezijileri 135 mm aralykda
  Gapdal möhür tikişi üç sany parallel möhür çyzygyndan (çyzylan möhür tikişi) ybarat.Möhüriň iň pes ini
  6 mm.Oveapylan möhürlerde gapyrganyň gapyrgasynyň giňliginiň jemi 6 mm
  Çap etmegiň jikme-jiklikleri:Görkezijiler, düşündiriş / ululyk, makala belgisi we yzky çyzgydan soň partiýa belgisi,
  öndüriji we marka ady möhür bilen örtülen kagyzyň ýüzüne çap edilýär
  Sterilizasiýa usuly: Bug, ETO-gaz, formaldegid - gamma şöhleleri ýa-da plazma-sterilizasiýa üçin däl \
  Möhürlemek:Söwda üçin yzygiderli möhürleýji enjamlar, möhürlemek üçin iň amatlydyr
  Temperatura 1750-2000C aralygynda bolmaly, gabykda dogry gabyk ugry çap edilýär
  ygtybarly, süýümsiz açylmagyny üpjün etmek üçin halta ýa-da gözenek
  Maddalar: Görýän haltalarymyz ýa-da makaralarymyz öz içine almaýar: lateks, PVC, bisfenol A, kolofoniýa, TSEJBSE
  töwekgelçilik materiallary, SVHC maddalary we ftalatlar Görkeziji wilkalar agyr metallardan azat
  Ulanyş usuly:
  STERICLIN @ görmek üçin makaralar, paket boljak elemente görä kesilmelidir [Aşakdaky möhüri düzüň
  turbanyň ujunda sumkany dolduryň we ýokarky ujunda 15-den 20mnm gabygy goýuň.
  Möhürdäki stresden gaça durmak üçin möhür meýdanyndan azyndan 3 sm uzaklykda saklanmalydyr
  filmi we kagyzy aýratynlykda
  Aýratynlyklary:

  • Zäherlenmedik bug-, ETO-gaz we Formaldegid görkezijileri doldurma meýdançasynyň daşynda ýerleşdirilýär - howp ýok
  görkeziji syýa steril önümlere göçmek.
  • we LOT-.ok.
  • REF we LOT-.ok.içerki “QC-label” partiýa-Nurnber we ş.m.
  Önümiň standartyna we ululygyna salgylanma.
  • Yzygiderli aralyklarda çap edilen açmak üçin gabygyň ugry.
  • ARTGNo.135955
  VP LAMINATE RANGE 2017
  Goşmaça önüm:
  Kesiji bilen laminat reel dispenseri
 • Öňki:
 • Indiki:

 • şahadatnamalar:

  Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň