Bize şu gün jaň ediň!

Tekiz rulolar

  • Flat sterilization rolls Manufacturers

    Tekiz sterilizasiýa önümleri

    Lukmançylyk önümlerini bug, gaz, radiasiýa usullary bilen sterilizasiýa etmek üçin niýetlenen tekiz sterilizasiýa rulonlary.Göz ýaşyna çydamly we bölünmeýän köp gatly film-laminatdan, 5 gatlak açyk reňkden we ak lukmançylyk kagyzyndan öndürildi.Rulonlarda sterilizasiýa edilen önümleri sterilizasiýa edilmedik önümlerden tapawutlandyrmaga mümkinçilik berýän birinji derejeli himiki görkezijiler bar.Sterilizasiýa edilenden soň, paketdäki guralyň önelgesizligini saklamagyň möhleti 2 ýyl.Rulonlaryň gapdalynda öndürilen senesi, gutarýan senesi we partiýa belgisi görkezilýär.Rulonyň saklanyş möhleti 5 ýyl.
    ISO 11607-2011 ýerine ýetiriň
    Öndüriji: Mediwish Co., Ltd, Hytaý