Bize şu gün jaň ediň!

ETO sterilizasiýa haltalary

  • High Quality EtO Sterilization Manufacturers

    Qualityokary hilli EtO sterilizasiýa öndürijileri

    ETO sterilizasiýa haltalary, etilen oksidi (EtO) sterilizasiýa usuly üçin ýörite döredilen ýylylyk bilen örtülen sterilizasiýa haltalaryny hödürleýär.EtO haltalary, sterilizasiýa edilýän wagtyndan tä steril lukmançylyk enjamy ulanylýança bakteriýalar bilen hapalanmakdan ygtybarly goragy üpjün edýär.

    EtO sterilizasiýa haltalary aç-açan PET / PE köp gatly kopolimer filminden we etilen oksid derejeli kagyzdan ýa-da örtülen kagyzdan we örtülen kagyzdan ýasalýar.ISO 11140-1-e laýyk gelýän etilen oksidi sterilizasiýa etmek üçin suw esasly, zäherli däl görkezijiler kagyz ýüzünde ulanylýar we işlenmedik we gaýtadan işlenen paketleriň arasynda tapawutlanmaga kömek edýär.

    EtO sterilizasiýa haltalary dürli ululykda bolýar we isleg boýunça özleşdirilip bilner.