Bize şu gün jaň ediň!

Gury ýylylyk sterilizasiýa haltalary

 • Dry Heat Sterilization Bags Manufacturers

  Gury ýylylyk sterilizasiýa haltalary öndürijiler

  Sterilizasiýa üçin kagyz haltalar (kraft, çygly güýç) tekiz öz-özüni möhürlemek
  Bug, howa, bug formaldegidi, etilen oksidi we radiasiýa sterilizasiýasy üçin 70 g / m2 dykyzlygy bolan çygly kagyzdan (ak) we kraft kagyzdan (tebigy reňklerden) ýasalan torbalar degişli sterilizasiýa serişdelerine aňsat geçýär. , mikroorganizmlere duýgur däl ýapyk, degişli usul bilen sterilizasiýa edilenden soň bitewiligini saklaň.
  - ISO 11607-2011, EN 868 talaplaryny ýerine ýetiriň;
  - 1-nji synp görkezijisi paketiň daşynda ulanylýar, sterilizasiýa edilen önümleri sterilizasiýa edilmedik önümlerden tapawutlandyrmaga mümkinçilik berýär;
  - Paketleri möhürlemek el bilen amala aşyrylýar;
  - Germetiki möhürlemek üçin goşmaça enjamlary talap etmäň;
  - Adaty ululyklaryň giň diapazony;
  - Önelgesizligiň saklanyş möhleti 50 gün, goşa gaplamakda - 60 gün
  - Kepillendirilen ýaramlylyk möhleti - 18 aý