Bize şu gün jaň ediň!

Diş bir gezek ulanylýar

 • Disposable dental microswabs microbrush lash tools eyelash microapplicator

  Bir gezek ulanylýan diş mikroshemleri mikro çotga kirpik gurallary kirpik mikroapplikatory

  MIKRO GÖRNÜŞI

  Önüm, esasan, rezin baglanyşygy arkaly çybyk we neýlon süýümi, polipropilen sanjym galyplary bilen plastmassa taýagy, çybyk, boý we kellä bölünýär, kelläniň saçlaryny emele getirmek üçin neýlon çişini emele getirýär. top, önüm diş lukmanlary üçin dişleriň içindäki hapany arassalamak, deşik doldurmak üçin amatlydyr we pagta toplarynyň ýerine kislotany ýuwujy serişde, ýelimleýji, deşik asty, ftor goraýjy boýag, gemostatiki serişde, çukur we çukur möhürleýji we ş.m. ulanylar. dişiň täsir eden ýeri

   

 • Disposable Dental Plastic Wedge, Disposable Mediwish Wedges, Dental Fixing Wedge

  Bir gezek ulanylýan diş plastmassa wilkasy, bir gezek ulanylýan Mediwiş armaturalary, Diş berkitmesi

  Lukmançylyk derejeli plastmassadan, zäherli däl, daşky gurşawdan ýasalan;
  Bir gezek ulanylýan kirpikler, ulanmak aňsat.
  Ajaýyp öndürijilik. Specialörite dizaýn, kiçijik takyry diastema girmegi has amatly ediň, onuň tegelek ýokarsy diş etini zeperlerden goraýar, işleýän wagty inedördül guýrugy has aňsatlaşdyrýar.
  Uly ululygy: gyrmyzy reňk 16 * 2.6 * 2,2 mm;
  Orta ululygy: sary reňk 14 * 2.2 * 2 mm;
  Ownuk ululygy: ýaşyl reňk 12 * 1,9 * 1,9 mm;
  Goşmaça kiçi ululyk: Gök reňk 10 * 1,6 * 1,5 mm (Gyşarma: ± 0,2 mm)
  Goňşy dişleri goraň: Tender Wedge ýanaşyk dişlere we diş dişlerine zeper ýetmeginiň öňüni alýar.

 • High Quality Wooden-wedge

  Qualityokary hilli agaçdan ýasalan

  • Gaplamak sanawy: 400 sany / guty
  • • mämişi (gaty inçe, gysga) - 100 sany.
  • • ak (inçe, gysga) - 100 sany.
  • • sary (inçe, uzyn) - 50 sany.
  • • gök (orta, gysga) - 50 sany.
  • • gülgüne (orta, uzyn) - 50 sany.
  • • gyrmyzy (galyň, uzyn) - 50 sany.

   Aýratynlyklary: Anatomiki şekilli akja agaçdan ýasalan

  • 851.085 Agaç çarşaklar.
  • 6 görnüş
  • paket: 400pcs / guty
 • Mediwish 100 Dental Intra Oral Impression Tips Yellow/Clear

  Mediwish 100 Diş içindäki agyz boşlugynyň täsir ediş maslahatlary sary / arassa

  • Ady: Içerki dilden maslahat
  • Reňk: sary
  • Paket: 100pcs / sumka
  • Aýratynlygy: 25 * 5.2mm
  • Kartonyň ululygy: 410 * 270 * 230mm
   • Içerki garyşyk maslahatlar
   • Sary (100 halta)
   • Garyndylary birmeňzeş döretmek üçin ygtybarly
   • Adaty täsir ediş materiallary üçin ajaýyp laýyklyk
 • Dental Cotton Rolls #2 Medium 3/8″x1.5″ Non-Sterile 100% Natural Cotton High Absorbent Cotton

  Diş pagta rulonlary # 2 Orta 3/8 ″ x1.5 ter Steril däl 100% tebigy pagta ýokary siňdiriji pagta

  Dezinfeksiýa görnüşi: Hiç biri;Aýratynlyklary: Lukmançylyk materiallary we esbaplary;Ölçegi: # 18 x38 mm;# 2.10 x38 mm;# 3.12 x38 mm, # 1, # 2 Orta, # 3;Bir Stocka: Hawa;Saklanyş möhleti: 1 ýyl;Material: 100% pagta, 100% pagta sellýuloza;Howpsuzlyk standarty: ýok;Önümiň ady: Diş pagta rulonlary N / S # 2 Orta - guty / 2000;Görnüşi: geýimler we materiallara ideg;Aýratynlyk: Çeýeligi, aňsatlyk bilen laýyk gelýär;Gaplamak: 50 sany / bukja;20 bukja / sumka;1000g / sumka 10 halta / CTN;Şahadatnama: CE / ISO13485;Programma: Diş meýdany;Ulanylyşy: -eke ulanmak;Açar söz: Diş pagta rulony

  Üpjünçilik ukyby: Günde 500000 bölek / bölek Diş pagta rulonlary N / S # 2 Orta - guty / 2000

  • Lyokary siňdirilmedik pagta süýümleri ýokary öndürijiligi üpjün edýär
  • Softumşak, amatly material Softumşak dokumanyň şikesini azaldýar
  • Birmeňzeş ululyk we şekil
  • 100% tebigy pagta materialy, steril däl
  • Her paket üçin 10 paket 50 rulon (Jemi 500 PCS)
 • Barrier Film Dispenser Manufacturers

  Barýer film dispenser öndürijileri

  Esasy aýratynlyklary:

  • Bir gezek ulanylýan barýer film plastmassa dispenserini goramak
  • Diş barýeriniň film dispenseri ýokary täsirli materialdan ýasalýar.
  • Akril stend eýesi
  • Gaýtadan ulanylýar we karton dispenser gutularynyň galyndylaryny azaldýar.
  • Ölçegi: W14cm x D23cm x H19cm
 • High Grade Dental disposable needle for anesthesia use

  Anestezi ulanmak üçin ýokary derejeli Diş bir gezek ulanylýan iňňe

  Maksimum rahatlyk üçin “Sharp Tri-bevel Point”
  Buraw ulgamy: dýuým görnüşi, ölçeg görnüşi we monoekt görnüşi
  Bölüm paketi: atylylyk bilen möhürlenen plastik gap ýa-da bellik
  Düwümiň uzynlygy: 11 mm

  Diş iňňeleri:

  1. Poslamaýan polatdan ýasalan kanula, standart AISI 304, 25G, 27G ýa-da 30G, uzynlygy 13mm
  16mm 21mm 25mm, 31mm, 38mm 41mm
  2. Merkez: Içindäki nurbatlar bilen orta derejeli PVX-den ýasalan.Gapyrgalaryň öz-özüne degmegi
  merkeziň daşynda.
  3. Örtük: Üsti aç-açan PE bilen ýasalýar, aşaky aşagy
  gapagy aç-açan PE-den ýasalýar.
  Spesifikasiýa: Bu iňňe ýörite poslamaýan polatdan diş şprisleri bilen ulanylýar.
  Iş ýüzünde agyrysyz, atrawmatiki we ajaýyp görnüşde hassa has ýokary rahatlyk berýär.Kannula ýörite bejerginiň üsti bilen kremniý bilen örtülendir.
  Aýry-aýry gaplanan, sterilizasiýa edilen, merkeziň daşyna ýerleşdirilen öz-özüne gapyrga,
  içindäki nurbatlar ulanmagy aňsatlaşdyrýar.Gaplamak: 1pc / plastmassa örtük, ululygyny çap eden ýelim kagyz bar, ýokarky gapagy we aşaky gapagy ýelimleýji kagyz bilen möhürledi.

  Gaplamak: 100pcs / guty, 50boxes / ctn Kartonyň ululygy :( uzyn iňňe: 42x30x33cm, gysga iňňe: 37X30X33CM)

  GW / NW: 11 / 10kg

   

  Diş patron şprisleri:

  Işlemek aňsat, Metrik we Imperial diş iňňesi ulanylyp bilner, gabykdan aňsatlyk bilen süýşürilip bilner, nädogry ulanylanda el çekmek kynlygy we ok görnüşli kellä rezin salmak aňsat bolar. saklaýjy, sanjym wagtynda işlemek aňsat

 • Autoclavable Root Canal Measuring Endo Block

  Awtoklawly kök kanaly Endo blokyny ölçemek

  Ulanmak aňsat.Kök kanalyny ölçemek hemme taraplaýyn
  aýak endo ölçeg bloky
  Takyk sazlamalar.
  Çydamly gurluşyk.
  135 C çenli doly awtoklawirläp bolýar.

  Diş Mini Endo Awtoklawly Endodontiki Bloky ölçemek
  Aýratynlyk:

  - Kök kanalyny ölçemekde ulanylýar;
  - Ölçeg şkalasy konkaw arkaly ýasalýar we çydam edýär;
  - Ulanmak aňsat;
  - Önümçilik;
  - Çydamly gurluş;
  -Material sintetik plastmassa.

   

 • Dental Barrier Film Roll 4″ x 6″ -1200 Sheets, Blue

  Diş barýeriniň film rulony 4 ″ x 6 ″ -1200 list, gök

  Diş barýeriniň film rulony 4 ″ x 6 ″ -1200 list, Gök diş oturgyjyny we diş enjamlaryny goramak üçin niýetlenendir: Diş oturgyjyna barýer plyonkasyny diş dişli oturgyç klawiaturasy, diş çyrasy , diş tutawajy , gapy tutawajy we beýleki ýerler bakteriýalary izolirlemek we haç infeksiýasynyň öňüni almak üçin degiň use Ulanmak aňsat we galyndysyz aýrylmak , esasanam ýelmeýän gyralarda aýyrmak aňsat.

  Diş barýeriniň film rulony 4 ″ x 6 ″ -1200 list, gök lukmançylyk amallary, tatuirovka ýa-da deşikler wagtynda hapalanmagy ähtimal zatlary ýapmak üçin ulanylýar.Hapalanmagyň we keseliň hapalanmagynyň öňüni almak üçin ulanylýar.Bu “Precision Barrier Film” 1200 sany deşikli list bilen amatly dispenser gutusyna gelýär.Her sahypa 4 ″ x 6 is.Tatuirovka wagtynda päsgelçilikli film bilen örtüp boljak käbir zatlara elektrik üpjünçilik düwmeleri, yşyklar, oturgyçlaryň gollary we tatuirovka ýa-da deşik otagyňyzdaky beýleki ýerler girýär.

   

 • Disposable Patient Dental bibs

  Bir gezek ulanylýan näsag diş dişleri

  Enjamyň beýany
  Diş Bibi, agzyňdaky kanalizasiýa hassanyň eşikleriniň hapalanmagynyň öňüni almak üçin niýetlenendir.Diş dişleri tegmillere we hapalanmalara deslapky päsgelçilik hökmünde ulanylýar.Olar
  diş lukmanlaryny we näsaglary diş amallary wagtynda dökülmelerden we tegmillerden goramak üçin ulanylýar.

 • High Quality Brush applicator

  Qualityokary hilli çotga dalaş ediji

  Mikro ulanyjy her diş lukmanyna zerur bolan amatly guraldyr.Munuň kömegi bilen, hatda gaty kyn ýerlerde-de ekin jellerini we akýan materiallary çalt we deň paýlap bilersiňiz.Aplikator villi, agyz boşlugynda ýumşak dokumalara zeper ýetirmeýän gipoallergen materialdan ýasalýar.