Bize şu gün jaň ediň!

Diş dişleri

  • Disposable Patient Dental bibs

    Bir gezek ulanylýan näsag diş dişleri

    Enjamyň beýany
    Diş Bibi, agzyňdaky kanalizasiýa hassanyň eşikleriniň hapalanmagynyň öňüni almak üçin niýetlenendir.Diş Injilleri meneklere we hapalanmalara garşy deslapky päsgelçilik hökmünde ulanylýar.Olar
    diş lukmanlaryny we näsaglary diş amallary wagtynda dökülmelerden we tegmillerden goramak üçin ulanylýar.