Bize şu gün jaň ediň!

Krep kagyzlary

  • High Quality Crepe Papers Manufacturers

    Qualityokary hilli krep kagyzlaryny öndürijiler

    Dürli reňkdäki krep kagyzlary, soňra bug ýa-da gaz sterilizasiýa ediljek materiallary gaplamak üçin niýetlenendir.Gaplamagyň, sterilizasiýa etmegiň düzgünlerine, içindäki sterilizasiýa edilen önümleriň şertlerine we saklanyş möhletine laýyklykda sterilizasiýa serişdelerine we mikroorganizmlere geçip bolmaýar.