Bize şu gün jaň ediň!

6-njy synp (6-njy görnüş) Emulýasiýa görkezijileri

 • Type 6 Emulating Indicator

  6 görnüşli emulýasiýa görkezijisi

  Mediwish Himiki görkezijini emele getirýän 6-njy görnüş, wagt, bug we temperatura 121ºC15 min aralygy öz içine alýan üç parametr boýunça reňk üýtgetmek üçin örän takyk işleýär.135ºC 3,5 min.141ºC çenli.Reňk · ýiti üýtgeşikliksary-gökýa-da gülgüne gülgüne.Görkeziji aseptiki kepillik derejesini kesgitlemäge mümkinçilik berýär: takyk ýiti reňk ölçegi bilen doýgun bugyň täsir ediş ýagdaýyny çaklamak bilen.Laminirlenen plastmassa filmdäki näzik reňk tapawudy, ähli möhüm parametrlere laýyklykda takyk görkezilýär.Adaty wersiýa ýelmeýän arka tarapy laminirlenen görkeziji.

  Usul:  Bug sterilizasiýasy, himiki sterilizasiýa

  Synp: 6-njy synp (6-njy görnüş)

  Üstünlikleri:
  • Amaly we ulanmak aňsat.
  • Himiki görkezijiniň reňkiniň üýtgemeginiň ýokary takyklygy sebäpli aňsat okamak we düşündirmek.
  • Derrew netijeler.
  • arzan bahadan.
  • Mediwish® süýümleri bilen öndürilen, 100% metal mugt.
  • Laminirlenen görnüş bar (MZS-250-L)

  TST görkeziji 6-njy synp (6-njy görnüş)

  Öndürijiden önümiň salgylanmasy / model belgisi Haryt kody - 60.100

  Berkidiji kagyzdan ýasalan zolakdan ýasalan zolak (önüm kody 60.100A);CE Mediwish Tehniki Faýllary Sterilizasiýa Himiki görkeziji kartoçka / zolak sahypasy 120-126 PN 6421 01.21.20 Rev. 1.0)

  24 we 39 litr basyş bişiriji görnüşindäki göçme bug sterilizatorlarynda ulanmak üçin amatly

  Esasy gaplamada bellik etmek (bu ýagdaýda 250 sany guty gutusy) öndürijiniň adyny we / ýa-da söwda belligini görkezýär