Bize şu gün jaň ediň!

Barýer filmi

  • Dental Barrier Film Roll 4″ x 6″ -1200 Sheets, Blue

    Diş barýeriniň film rulony 4 ″ x 6 ″ -1200 list, gök

    Diş barýeriniň film rulony 4 ″ x 6 ″ -1200 list, Gök diş oturgyjyny we diş enjamlaryny goramak üçin niýetlenendir: Diş oturgyjyna barýer plyonkasyny diş dişli oturgyç klawiaturasy, diş çyrasy , diş tutawajy , gapy tutawajy we beýleki ýerler bakteriýalary izolirlemek we haç infeksiýasynyň öňüni almak üçin degiň use Ulanmak aňsat we galyndysyz aýrylmak , esasanam ýelmeýän gyralarda aýyrmak aňsat.

    Diş barýeriniň film rulony 4 ″ x 6 ″ -1200 list, gök lukmançylyk amallary, tatuirovka ýa-da deşikler wagtynda hapalanmagy ähtimal zatlary ýapmak üçin ulanylýar.Hapalanmagyň we keseliň hapalanmagynyň öňüni almak üçin ulanylýar.Bu “Precision Barrier Film” 1200 sany deşikli list bilen amatly dispenser gutusyna gelýär.Her sahypa 4 ″ x 6 is.Tatuirovka wagtynda päsgelçilikli film bilen örtüp boljak käbir zatlara elektrik üpjünçilik düwmeleri, yşyklar, oturgyçlaryň gollary we tatuirovka ýa-da deşik otagyňyzdaky beýleki ýerler girýär.