Bize şu gün jaň ediň!

Awtoklaw haltalary

  • High Quality Autoclave Pouches

    Qualityokary hilli awtoklaw haltalary

    Awtoklaw haltalary steril zatlaryň gysga, aňsat görkezilmegi üçin niýetlenendir.Tekiz möhürler belli bir möhüriň bütewiligini döredýär we sumkalar awtoklawda sterilizasiýa faktorlaryna sezewar bolmaz.Awtoklaw haltalary güýçli dezinfeksiýany, ygtybarly işlemegi we ähli zatlaryň ulanylýan pursatyna çenli garaagey ýeňilleşdirýär.Torbalar öz-özüni ýapmak, ýelimlemek zolaklary ýa-da ýylylyk bilen ýapylýança içerde saklanýan mazmunyň önelgesizligini saklaýar.