Bize şu gün jaň ediň!

Howany aýyrmak synagy / Bowi-Dik synagy

 • Autoclave Bowie Dick test pack Direct Manufacturer

  Awtoklaw Bowie Dik synag paketi Göni öndüriji

  BOWIE-DIK synag synagy
  Howanyň çykarylyşyna / Bugyň aralaşmagyna gözegçilik etmek üçin
  Önümiň beýany
  Mediwish Bowie-Dik synag paketlerinde gurşun ýa-da beýleki zäherli agyr metallar ýok.Görkezijiler wakuumdan öňki sterilizatorlarda howany aýyrmagyň we bugyň girmeginiň netijeliligini bahalandyrmak üçin öndürilýär.“Bowie-Dik” synagynyň netijesi sterilizatoryň howany üstünlikli aýyrandygyny we bugyň kamerada ýerleşdirilen ýüküň içine bugyň girip biljekdigini görkezýär.Görkezijiler 134 ° C-de işleýän wakuumdan öňki bug sterilizatorlarynda ulanmak üçin niýetlenendir.“Bowie-Dik” synag paketleri ISO 11140-4 2 görnüşine laýyklykda 7 kg pagta paketini simulirlemek üçin niýetlenendir.